Beroepsorganisatie

De beroepsorganisaties

Beroepsorganisaties van homeopaten, acupuncturisten en natuurgeneeskundigen die zijn aangesloten bij de klachtenregeling zien er op toe dat de bij hun aangesloten leden hun beroep op de juiste wijze uitoefenen. De beroepsorganisaties verlangen van de aangesloten leden onder meer:

•  Een afgeronde beroepsopleiding (inclusief medische kennis)
•  Bijscholing en intercollegiale toetsing
•  Een verzorgde en goed bereikbare praktijkruimte
•  Een goede waarnemingsregeling
•  Berichtgeving aan de huisarts (indien nodig)

Praktijk Annchi is geregistreerd lid van NVA, Nederlandse vereniging voor Acupunctuur, staat ingeschreven in het RBNG-register (Stichting HBO register beroepsbeoefenaren natuurlijke gezondheidszorg) en staat ingeschreven in de Zorggids.

U heeft gekozen voor een natuurlijke behandelmethode. Daarin staat u niet alleen. Naar schatting drie miljoen mensen bezoeken jaarlijks in ons land een natuurgeneeskundige, een acupuncturist, een homeopaat of een andere alternatief zorgverlener. In ons land is iedereen vrij om de behandelmethode te kiezen die men wil. Maar wist u dat iedereen zichzelf ook zorgverlener of therapeut mag noemen? Ook als hij of zij daar in het geheel geen opleiding voor heeft gevolgd?

Gelukkig hoeft dit uw keus niet te bemoeilijken. Er zijn namelijk beroepsorganisaties die de kwaliteit en de betrouwbaarheid van acupuncturisten, homeopaten en natuurgeneeskundigen controleren. Kiest u voor een zorgverlener die bij één van deze organisaties is geregistreerd, dan weet u dat u met een goed opgeleide zorgverlener te maken heeft.

En wat belangrijk is: er bestaat een goede klachtenregeling die tot stand is gekomen in samenwerking met de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF). Bent u ontevreden over de manier waarop u behandeld of bejegend bent, dan kunt u een klacht indienen. U kunt hier de folder van KAB Klachtencommisie Alternatieve Behandelwijzen downloaden.

Bird site 1