Aandoeningen

Aandoeningen

Veel voorkomende aandoeningen die voor behandeling in aanmerking komen zijn:

Deze opsomming is verre van volledig. De WHO (Wereld Gezondheidsorganisatie) kent een lijst voor aandoeningen die in aanmerking komen voor behandeling met acupunctuur.